Abikeskus

vastused kõigile

sinu küsimustele

 • vajuta puldil nuppu Menu
 • vali Süsteemi seaded ning vajuta puldil OK nuppu
 • sisesta PIN kood (algselt "0000") 
 • vali Seadete lähtestamine või Algseaded ning vajuta puldil OK nuppu
 • küsimusele "Kõik süsteemi ja kanalite seaded kustutatakse. Kas sa tõesti soovid seda?", vajuta puldil OK nuppu. Seejärel teeb ZUUMbox alglaadimise
 • vali sobiv keel, millega soovid edaspidi ZUUMboxi kasutada. Valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
 • vali audio keel, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
 • vali subtiitrite keel, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
 • vali ajavöönd (vaikimisi valikud on Eesti, Auto ja GMT +2:00 - see valik võib samaks jääda) vajuta puldil OK nuppu
 • seejärel avaneb valik kanaliotsing, vali: "Automaatotsing", vajuta puldil OK nuppu
 • peale otsingu lõppemist tuleb ekraanile teade sisuga: "Otsing lõppenud. Uus programm: ......", vajuta puldil OK nuppu
 • menüüst väljumiseks vajuta puldil OK nuppu
 • lõpptulemuse salvestamiseks vajuta puldil OK nuppu

NB! tehase seadete taastamine ei kustuta salvestatud saateid.
 • vajuta puldil nuppu "Menu"
 • vali "Seaded", vajuta OK nuppu puldil
 • sisesta salasõna (algselt "0000") 
 • vali "Algseaded" ja vajuta puldil nuppu OK
 • küsimusele "Kõik süsteemi ja kanalite seaded kustutatakse. Kas sa tõesti soovid seda?", vajuta puldil nuppu OK. Seejärel teeb seade alglaadimise
 • puldil üles-alla nooltega valida keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada. Kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • vali telerile sobiv formaat, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • vali telerile sobiv ekraani tüüp, kinnitamiseks vajuta nupule OK
 • vali sobiv lahutus, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • ajavööndiks vali Eesti, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • sageduseks vali Eesti, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • puldil vajuta punast nuppu, mille tulemusena teostatakse automaatotsing
 • Vali otsigu tüüpiks kõik
 • kui otsing on lõpetatud, vajuta kinnitamiseks puldil nuppu OK
 • kanalite salvestamise, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK